Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego Gimbus

Dobrodzień, dnia 13.10.2020 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego Gimbus o nr rejestracyjnym OOL A300 marki Jelcz, typ L090M, rok produkcji 2000

 Przetarg na sprzedaż wskazanego wyżej autobusu przeprowadzony zostanie w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

 Przetarg   przeprowadzi  Komisja  Przetargowa  powołana  na  podstawie  zarządzenia  Nr  S.0050.68.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Termin rozpoczęcia prac związanych z przeprowadzeniem przetargu ogłasza się na dzień 13.10.2020 roku.Niniejszy  przetarg  zostanie  przeprowadzony w dwóch częściach: jawnej i niejawnej, szczegóły zawarte są w  REGULAMINIE  stanowiącym  załącznik  nr  1 do  niniejszego ogłoszenia (opublikowanym na stronie BIP Dobrodzień a także dostępnym w jego siedzibie). Do  ogłoszenia  o  przetargu  dołączona  jest dokumentacja zdjęciowa stanowiąca  załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Niezbędne informacje związane z przeprowadzeniem przetargu:
1) cena wywoławcza autobusu szkolnego Gimbus o nr rej. OOL A300, marki Jelcz, typ L090M/2000 r. o następujących niżej opisanych parametrach:                          

     - liczba osi: 2 kół : 6,
    - tylny napęd,
    - rozstaw osi: 5200 mm,
    - rozstaw kół: 1.    1980 mm    2.    1810 mm,
    - wymiary: 9500 mm x 2500 mm x 3240 mm,
    - zwis tylny: 2900 mm,
    - masa własna pojazdu: 7800 kg,
    - dopuszczalna masa całkowita: 12000 kg,
    - czterosuwowy z zapłonem samoczynnym z wytryskiem paliwa,
    - producent silnika: MAN Niemcy,
    - układ cylindrów: czterorzędowy poziomy,
    - pojemność skokowa silnika: 4580 cm³,
    - paliwo: olej napędowy,
    - maksymalna moc silnika: 114 kW przy prędkości obrotowej 1400 min-1,
    - opony i koła: R22,5 6,75X22,5,
    - układ kierowniczy, sposób wspomagania: mechaniczny śrubowo-kulowy, wspomagany hydraulicznie,
    - układ hamulcowy pneumatyczno-hydrauliczny z ABS,
    - rodzaj nadwozia: szkieletowe, spawane z profili stalowych,
    - liczba i rozmieszczenie drzwi: dwoje, prawa-jedne, lewa-jedne,
    - liczba i rozmieszczenie siedzeń: prawa 18 lewa 27,
    - prędkość maksymalna 94 km/h,
   - zużycie paliwa: wg normy PN84/S-04003 w dm³/100 km,
   - przy stałej prędkości 50 km/h 11,5/14,8,
    - przy stałej prędkości 70 km/h 14,6/19,7,
    - przy prędkości maksymalnej 20,1/25,9,
    - podczas cyklu miejskiego 23,1/27,4,
    - ostatni przegląd techniczny: 06 luty 2019 rok,
    - obecny stan licznika: 342 550 km.

wynosi: 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące i 00/100 zł);


2) pisemne  oferty  składane są za pomocą operatora pocztowego względnie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Dobrodzieniu  w  zamkniętych  kopertach  na  adres  siedziby  Plac  Wolności  1,  46-380  Dobrodzień z dopiskiem o treści: „Przetarg na Gimbus” w terminie na 28.10.2020 r.
3) z    dodatkowymi    informacjami    na    temat    przetargu    można   zapoznać   się   poprzez   e- mail:  m.kochel@dobrodzien.pl, względnie  dokonać  osobistych  oględzin  autobusu  w  Zakładzie  Gospodarki   Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Dobrodzieniu położonym przy ul. Piastowskiej 25, po uprzednim telefonicznym  powiadomieniu  na  nr  723 – 560 – 101  lub  na e-mail: zgkim_dobrodzien@poczta.onet.pl, od poniedziałku do piątku - w godzinach od 7:00 do 15:00;
4) osoba, która zostanie wyłoniona jako nabywca zobowiązana będzie do podpisania protokołu z przetargu, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży autobusu;
5) organowi  –  organizatorowi  przetargu  działającego  poprzez  Komisje  Przetargową  przysługuje prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Więcej poniżej:

PDFOgłoszenie.pdf
PDFREGULAMIN.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML