Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strefa czerwona dla powiatu oleskiego

Od 10 października 2020 roku powiat oleski objęty jest strefą czerwoną.  Za Ministerstwem Zdrowia poniżej publikujemy obostrzenia dla powiatów czerwonych, które mają obowiązywać od 10 października.

 

Organizacja kongresów i targów strefa Czerwona – zakaz.

 Wydarzenia sportowe strefa Czerwona – bez publiczności.

 Wydarzenia kulturalne strefa Czerwona – zakaz .

Gastronomia strefa Czerwona – 1 osoba na 4 m2. Prowadzenie działalności możliwe od 6.00–22.00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Działalność hotelarska - obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Strefa Czerwona – bez zmian.

 Aquaparki i baseny- obecnie 75 proc. obłożenia obiektu w aquaparkach.Strefa Czerwona – bez zmian.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne. Strefa Czerwona – zakaz.

 Siłownie strefa Czerwona – 1 osoba na 10 m2.

 Kina strefa Czerwona - 25 proc. publiczności.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska. Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci. Strefa Czerwona – bez zmian.

Zgromadzenia. Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.Strefa Czerwona – bez zmian.

Kościoły. Strefa Czerwona – 50 proc. obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz– obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa.

 Wesela i inne uroczystości „rodzinne”. Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi. Zmiany te wchodzą od 17 października 2020 r.

 Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju. Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi.

Transport zbiorowy. Strefa Czerwona – 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego.

Maski. Strefa Czerwona – wszędzie maski w przestrzeni publicznej.

 Handel. Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa¬rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. Strefa Czerwona – bez zmian.

 Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z). Strefa Czerwona – zakaz.

 Kluby nocne, dyskoteki. Obecnie zakaz prowadzenia działalności. Strefa Czerwona – bez zmian.

 Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu. Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Strefa Czerwona – bez zmian.

 Transport lotniczy. Obecnie jest obowiązek zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego, dezynfekcji statku powietrznego, przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strefa Czerwona – bez zmian.

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML