Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 Informuje się, że w dniu 14 października 2020 roku o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Przedmiotem posiedzenia komisji będzie:
    1. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej:
    • przygotowanie opinii zawierającej wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi,
    • przygotowanie projektu uchwały.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wersja XML