Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 24 października  2011 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy 3 lata Wyrażą opinię oraz określą cenę dzierżawy na kolejny 3 letni okres działek nr 218, 219, 481, 476 o pow. 2,0942 ha obręb Dobrodzień oraz działki nr 22 o pow. 1,3480 ha obręb Warłów, a także zaopiniują wniosek o sprzedaż lokalu w budynku przy Placu Wolności 2

Wersja XML