Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuje się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 5 października 2020 roku o godzinie 15 tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Radni dokonają:

    • Kontroli gospodarki finansowej sołectw za 2019 rok.
    • Analizy działalności finansowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za I półrocze 2020 roku.

Zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I półrocze 2020 roku.

Wersja XML