Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 
  • Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Kręta w Turzy

Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Kręta w Turzy.

Wykonanie robót drogowych przeprowadzono w technologii tradycyjnej na kwotę:
brutto: 168 895,21 zł
netto: 138 438,70 zł
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" z Lublińca
Przebudowa ul. Krętej wykonana na długości 525 mb

Wykonane zostaną następujące roboty drogowe:
- korytowanie istniejącego pasa,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy wiążącej,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy ścieralnej,
- wykonanie zjazdów na pola,
- uzupełnienie poboczy klińcem,
- wykonanie przepustów fi 60 cm z murami czołowymi na zjeździe,
- przebudowa istniejących przepustów fi 60 cm wraz z murkami czołowymi,
- odmulenie istniejących rowów przydrożnych

 

Wersja XML