Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE - TABLICA INFORMACYJNA 2 SZT.

Brak opisu obrazka

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działania 5.2.: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.02.00-16-0004/18-00 z dnia 12.12.2018 r.

Tytuł projektu: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

Dobrodzień, 31.08.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych dla projektu: "Budowa punktu selektywnej zbiórki " w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Działania 5.2.: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Tablica informacyjna: 2 sztuki o wymiarach 120 x 80 cm (z czterema otworami do montażu na elewacji). Materiał: płyta aluminiowa dwustronna utwardzana dibond 3 mm + wydruk + laminat UV, zgodnie z wytycznymi https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/KARTA_PROGRAMU_CMYK_NEW.pdf

 

 

2. Ulotka: 5000 sztuk o formacie A5 130 g, nadruk dwustronny kolorowy.

 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do 30.11.2020 r.

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie kryterium wyboru – najniższą cenę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 10.09.2020 r. w formie elektronicznej na adres e-mail:

 

 

PDFZapytanie ofertowe.pdf


Protokół z wyboru wykonawcy :PDFZestawienie ofert 21.09.2020.pdf

 

 

 

Wersja XML