Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

  • Myślina ul. Przejazdowa

Przebudowa drogi wewnętrznej w Myślinie - ul. Przejazdowa

Wykonanie robót drogowych przeprowadzone w technologii tradycyjnej na kwotę:
brutto: 87 134,47 zł
netto: 71 421,70 zł
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno

Przebudowa drogi wykonana na długości 375 mb, na działkach nr 484/194, 483/194 km. 1.
Wykonano następujące roboty drogowe:
- wykonanie korytowania istniejącego pasa,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy ścieralnej,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy wiążącej,
- uzupełnianie poboczy klińcem na szer. 0,50 mb po obu stronach projektowanej drogi na grubości,
- wykonanie zjazdów do posesji,
- ustawienie oznakowania pionowego.

 

Wersja XML