Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej

Brak opisu obrazka

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, będącego Państwowym Funduszem Celowym na zadanie gminne pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej” o długości 226 mb

 

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

 

W dniu 07.08.2020 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej nr 102903 O Bzinica Nowa ul. Szkolna o długości 226 mb, z firmą VIANKO Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie, na kwotę brutto: 109 044 01 zł. Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej i ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej”, w którym otwarcie ofert odbyło się 25.06.2020 r.

 

Harmonogram prac:

 

Lp.

Zakres prac

Realizacja

Postęp prac

1.

Roboty pomiarowe

12-17.10.2020

 

2.

Roboty ziemne (korytowanie z wywozem)

12-23.10.2020

 

3.

Podbudowa:

 

 

dolna

19-24.10.2020

 

górna

26-31.10.2020

 

4.

Nawierzchnia:

 

 

warstwa wiążąca

26.10-07.11.2020

 

warstwa ścieralna

02.11-07.11.2020

 

pobocza

02.11-07.11.2020

 

5.

Wykonanie zjazdów:

 

 

podbudowa dolna

19-24.10.2020

 

podbudowa górna

26-31.10.2020

 

warstwa wiążąca

02-07.11.2020

 

warstwa ścieralna

02-07.11.2020

 


 

W dniu 07.08.2020 r. została podpisana umowa w ramach części nr 1 zamówienia, tj. na  przebudowę drogi gminnej nr 102903 O Bzinica Nowa ul. Szkolna o długości 226 mb, z firmą VIANKO SP. Z O.O., UL. WARYŃSKIEGO 3, 47-120 ZAWADZKIE, na kwotę brutto: 109 044,01 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony), dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej i ul. Polnej                     w Ligocie Dobrodzieńskiej”, w którym otwarcie ofert odbyło się 25.06.2020 r.

Roboty zostaną rozpoczęte w połowie października i zakończą się na początku listopada b. r.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia będzie obejmować:

- roboty pomiarowe,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (z kamienia bazaltowego) warstwa dolna 15 cm i warstwa górna 10 cm (1017 m2),

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W 50/70 o gr. 6 cm warstwa wiążąca (904 m2),

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 o gr. 5 cm warstwa ścieralna (904 m2),

- uzupełnianie poboczy klińcem na grubości 10 cm (339 m2),

- wykonanie zjazdów (9 m2).

 

[MK]

 

 

Wersja XML