Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Brak opisu obrazka
  • Dobrodzień ul. Piastowska - budowa oświetlenia

Budowa drogowej linii oświetleniowej na ulicy Piastowskiej w Dobrodzieniu

Wykonanie robót na kwotę brutto: 39 852,73 zł
Wykonawca robót: P.P.H.U. ELMAR s.c., 42-700 Lubliniec, ul. Pusta 28

Przedmiotem inwestycji była budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu,
w zakresie odcinka w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 901.

 

Wersja XML