Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 
  • Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej

W dniu 21 września b.r. została podpisana umowa na budowę drogi dojazdowej do pól w Klekotnej z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Kłobucku, ul. Wojska Polskiego 8, 42-100 Kłobuck, na kwotę brutto: 396.638,10 zł i kwotę netto: 325.113,20 zł. Prace zostaną rozpoczęte na początku października, będą obejmować wykonanie robót drogowych na odcinkach o łącznej długości 1210 mb.

 

Wersja XML