Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie gminy Dobrodzień za rok 2019

W dniu 18 sierpnia 2020 roku na sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Dobrodzień za rok 2019, a także odbędzie się debata nad raportem. Więcej informacji:

https://bip.dobrodzien.pl/3272/raport-o-stanie-gminy-dobrodzien-za-2019-rok.html?PagePreviewCode=585097B8BB0E5C331206552B5217075F&prev=1

 

Uwaga: 

Nastąpiła zmiana terminu Sesji Rady Miejskiej, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Dobrodzień za rok 2019. Wcześniej podano datę 17.08.2020r., natomiast Sesja RM odbędzie się w dniu 18.08.2020r. o godz.15.00.

 

Wersja XML