Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Brak opisu obrazka
  • Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie

W dniu 17 LIPCA 2009r. została podpisana umowa na budowę drogi dojazdowej do pól w Błachowie z firmą „MEGA BRUK” Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego Jacek Sztolcman, ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, na kwotę brutto: 454.118,07 zł i kwotę netto: 372.227,93 zł. Prace zostały rozpoczęte 17 lipca, objęły wykonanie robót drogowych na odcinkach o łącznej długości 1500 mb.

Dnia 07 września.2009 r. zakończono budowę drogi dojazdowej do pól w Błachowie. Koszty remontu poniósł budżet gminny oraz FOGR

 

Wersja XML