Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 13.07.2020 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień - Zębowice na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego; - Modernizacja szlaku turystycznego przyrodniczo-historycznego w Dobrodzieniu na kwotę 4.500,00 zł. w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego II - 2020.pdf (685,30KB)

 

 

Burmistrz Dobrodzienia

dr Andrzej Jasiński

Wersja XML