Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

 

Informuje się, że w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 15.00 w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach przy ul. Oleskiej 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

 

Przedmiotem posiedzenia komisji będzie:

Zaopiniowanie wniosków w sprawie przedłużenia dzierżawy działek:

 

Zaopiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży działek:

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego:

Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 

Radni zapoznają się:

Wersja XML