Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 
  • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Bzinica Nowa, ul. Cmentarna

W trakcie realizacji są prace przy budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bzinica Nowa. Wykonanie robót drogowych będzie przeprowadzone w technologii tradycyjnej na odcinku o długości 1309 mb, za kwotę brutto 367.789,33zł. Wykonawcą robót jest firma "MEGA BRUK" z Kłobucka. Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje:
- korytowanie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca 3cm,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna 4cm,
- odmulenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp,
- wykonanie 14 zjazdów,
- przebudowa istniejącego przepustu drogowego z murkami czołowymi,
- uzupełnienie poboczy klińcem,
- wykonanie 2 szt. przepustów drogowych pod zjazdami z murkami czołowymi.
Przewidywany termin zakończenia robót, to 31.10.2008

 

Wersja XML