Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 
  • Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

W czerwcu 2008 rozpoczęto inwestycję pt.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach”. Remont wykonuje Konsorcjum – Zakład Instalacji Elektrycznych i Systemów Alarmowych „INSAL” i H.B.U. Eksport – Import Sp.z o.o. z Częstochowy. Prace będą polegały na remoncie elewacji, remoncie pokrycia dachowego, remoncie sanitariatów, remoncie instalacji c.o. i kotłowni, remoncie instalacji odgromowej oraz remoncie instalacji elektrycznej kotłowni. Termin zakończenia prac – 31.08.2008.

W dniu 10.09.2008 roku zakończono prace remontowo-modernizacyjne na zadaniu inwestycyjnym: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEMROWICACH

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:
1. Roboty budowlane:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
• docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
• docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
• montaż nawiewników,
• docieplenie stropu (w tym stropu klatki),
• opaska wokół budynku.
2. Remont pokrycia dachowego.
3. Remont sanitariatów.
4. Wymiana instalacji c.o. i urządzeń kotłowni:
• demontaż instalacji c.o.,
• montaż instalacji c.o.,
• montaż grzejników z głowicami termostatycznymi,
• demontaż kotłów UKS,
• montaż nowego kotła z automatyką pogodową,
• instalacja ciepłej wody i montaż bojlera,
• wymiana rur wodociągowych w kotłowni.
5. Instalacja elektryczna kotłowni.
6. Instalacja odgromowa (demontaż i montaż).
7. Wentylacja kuchni – montaż okapu i przewodu wentylacyjnego
8. Roboty malarskie na klatce schodowej i korytarzach
9. Roboty malarskie na klatce schodowej i korytarzach
10. Roboty malarskie na klatce schodowej i korytarzach
11. Malowanie sal
12. Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły

Ogółem koszt zadania (łącznie z nadzorem inwestorskim) wyniósł: 959194,99 zł

 

Wersja XML