Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 25.05.2020 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień - Zębowice na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego; - Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny na kwotę 5.000,00 zł. w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego dot. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny.

PDF2020-05-27_092258.pdf (525,04KB)

 

                

 

Burmistrz Dobrodzienia

dr Andrzej Jasiński

Wersja XML