Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

 

Informuje się, że w dniu 25 maja 2020 roku o godzinie 15.00 w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach przy ul. Oleskiej 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Przedmiotem posiedzenia komisji będzie:

 

Zaopiniowanie wniosków w sprawie przedłużenia dzierżawy działek:

Zaopiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży działek:

Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w Dobrodzieniu przy ul. Chłopskiej.

Zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2024.

Omówienie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-11
w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Dobrodzień.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2020 rok.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Dyskusja w sprawie aktualnych naborów z funduszy norweskich.

Wersja XML