Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dalsze zawieszenie działalności żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Rodzice,

podjęliśmy decyzję o przedłużeniu zawieszenia działalności żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy co najmniej do 25 maja. Tą decyzję opieramy na opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie  oraz konsultacjach z dyrekcją placówek edukacyjnych.

Mamy na uwadze w tym względzie przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i wszystkich mieszkańców, ale również konieczność należytego dostosowania jednostek do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i stan aktualnego zagrożenia rozwoju epidemii na terenie gminy, który potwierdza opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie.


O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Poniżej zamieszczamy pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML