Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

UWAGA - zniesienie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Informujemy, że począwszy od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy obowiązani są do przedłożenia w hurtowni, przy zakupie alkoholu odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaświadczenia o dokonaniu tej opłaty.

Podstawa prawna: zmiana ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 

 

Wersja XML