Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

  • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pludrach

 

Inwestycja polegała na budowie odcinka 2503m drogi w miejscowości Pludry - ulice: Wiejska i Polna.
Inwestycja objęta była następującymi pracami:
- korytowanie istniejącego pasa,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu,
- wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu,
- wykonanie zjazdów,
- uzupełnienie poboczy klińcem na szerokość 1m,
- przebudowa przepustów.

 

Wersja XML