Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Szanowni Przedsiębiorcy,

przypominamy, iż na mocy Uchwały Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu Nr XVIII/153/2020 z dnia 15 kwietnia br., przedsiębiorcy, których dotyczy całkowity zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19, mogą wnioskować o całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości, którego terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020r. Ponadto, dla pozostałych firm, których sytuacja uległa pogorszeniu, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu Nr XVIII/152/2020 z dnia 15 kwietnia br., proponowany jest odroczony termin płatności podatku od nieruchomości, do dnia 30 sierpnia.

Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnień po złożeniu korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości oraz oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Termin składania oświadczeń upływa 15 maja 2020r. Poniżej zamieszczamy linki, w których znajdą Państwo ww. Uchwały RM w Dobrodzieniu wraz z niezbędnym załącznikiem - OŚWIADCZENIEM PRZEDSIĘBIORCY.

Uchwała Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu Nr XVIII/153/2020 z dnia 15 kwietnia br. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości:
https://bip.dobrodzien.pl/download/attachment/15995/uchwala-nr-xviii-153-2020.pdf
Uchwała Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu Nr XVIII/152/2020 z dnia 15 kwietnia br. w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości:
https://bip.dobrodzien.pl/download/attachment/15994/uchwala-nr-xviii-152-2020.pdf

 

Wersja XML