Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
  • Inwestycje w latach 2007 - 2010

2007 r.

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pludrach

- Przebudowa mostu w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Myśliną w Dobrodzieniu

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Dobrodzieniu

- Przebudowa linii elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe na istniejącej linii energetycznej w Bąkach, Bzinicy Starej, Główczycach i Malichowie

 

2008 r.

- Remont chodnika na ul. Cmentarnej w Dobrodzieniu

- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

- Szalet miejski

- Zakup nowego autobusu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi”

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Bzinica Nowa, ul. Cmentarna

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Bzinica Stara, ul. Dębowa

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kolejka, ul. Długa

- Budowa drogi gminnej - Dobrodzień, ul. Topolowa

- Budowa drogi gminnej - Rzędowice, ul. Górna

- Budowa drogi wewnętrznej - Malichów, ul. Lipowa

- Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły w Główczycach na garaże dla OSP Główczyce

- Połączenie sieci wodociągowej Makowczyce z wodociągiem Dobrodzień

- Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych na dyżurkę personelu pogotowia ratunkowego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu

 

2009 r.

- Budowa drogi dojazdowej do pól w Błachowie

- Remont stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu

- Przebudowa budynku garażowego przy ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu dla karetki pogotowia.

- Modernizacja oświetlenia drogowego w Liszczoku

- Budowa drogi dojazdowej do pól w Klekotnej

- Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka oraz pomiędzy ul. Powstańców a ul. Dworcową (ul. Słoneczna)

 

2010 r.

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu

- Dobrodzień ul. Piastowska - budowa oświetlenia

- Myślina ul. Przejazdowa

- Pludry ul. Szkolna i ul. Skośna

- Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Kręta w Turzy

- ORLIK 2012

 

Wersja XML