Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR WNIOSKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU

 

W związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie do zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, informuję o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.

    Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:
        • demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
        • transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
        • unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości  zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień.

    Wnioski o przyznanie dotacji można przesyłać na załączonym formularzu do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, do dnia 06.04.2020 r., za pośrednictwem poczty na adres Plac Wolności 1 lub poprzez zeskanowanie wypełnionych dokumentów i przesłanie na adres urzad@dobrodzien.pl.

 Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, wniosku Gminy Dobrodzień o dotację. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, niniejszy nabór zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Dobrodzień może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34/3575100 wew. 25.
 

PDF001 wniosek-o-przyznanie-dotacji (1).pdf
PDF002 ocena-stanu-i-mozliwosci-bezpiecznego-uzytkowania-wyrobow (1).pdf
PDF003 informacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest (1).pdf
PDF004 oswiadczenie (4).pdf
PDF005 zgoda-wspolwlascicieli (3).pdf
 

Wersja XML