Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Dobrodzienia w sprawie koronawirusa

Komunikat Burmistrza Dobrodzienia
w sprawie koronawirusa


 

Burmistrz Dobrodzienia zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w urzędzie oraz podległych mu jednostkach (MGOPS, ZEASziP) do minimum. Nasi urzędnicy pomogą telefonicznie zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Godziny pracy referatów i jednostek pozostają bez zmian.

Apelujemy do Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie i siedzibach jednostek.

Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie , telefonicznej, drogą pocztową oraz poprzez e-PUAP.

Ponadto informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie oraz zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronach naszych jednostek kultury został umieszczony komunikat dotyczący funkcjonowania tychże jednostek w związku z koronawirusem.

Wersja XML