Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

 

Brak opisu obrazka

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.2.: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.02.00-16-0004/18-00 z dnia 12.12.2018 r. , tytuł projektu: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 175 398,78 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 999 088,95 zł.

Zakres rzeczowy prac do wykonania:

 

Galeria zdjęć z realizacji projektu:

 

 

 

 Dnia 14 grudnia 2018 roku Burmistrz Dobrodzienia wraz z Zastępcą brali udział w spotkaniu Marszałka Województwa Opolskiego z samorządowcami podczas którego zostały uroczyście wręczone umowy dotyczące dofinansowania na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podczas spotkania omówiono również kwestie współpracy gmin z województwem, realizację regionalnego programu operacyjnego oraz plany na przyszłym roku. Ponad 31 milionów złotych zostało przekazane na nowe projekty gmin. Unijne dofinansowanie zostało przydzielone 17 samorządom z całego regionu na 23 projekty.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że do tej pory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano umowy na kwotę 3 miliardów złotych. – Umowy, które dziś wręczyliśmy, są różnorodne. Skupiają się wokół tego, co najbardziej interesuje naszych samorządowców. Marszałek podkreśla, że beneficjenci, w tym samorządowcy, w ostatnim czasie bardzo dynamicznie realizują unijne projekty. – W listopadzie tego roku wypłaciliśmy aż 140 milionów złotych. Jest to rekordowa kwota – podkreśla Andrzej Buła.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML