Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2020

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 20.03.2020 r., do godziny 1400 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1.                                     

 

                                     Burmistrz Dobrodzienia

dr Andrzej Jasiński

                                                        

Załączniki:

1.Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

3. Wzór ofert

4. Wzór sprawozdania

DOCX3_oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1.docx
DOCX5_sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5-1.docx
PDF2020-02-28_131032.pdf
PDF2020-02-28_131311 zar.pdf

 

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf

Wersja XML