Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024

Pismo Wicemarszałka Województwa Opolskiego Pana Romana Kolka w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są wojewoda i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) oraz  działające na terenie województwa opolskiego organizacje pozarządowe i fundacje. Ww. jednostki i organizacje mogą zgłaszać po jednym kandydacie. Termin składania zgłoszeń mija 19 marca 2020 r.

PDFPismo do Gmin w sp. naboru do WSRdsON.pdf
DOCXPrzykładowy wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka WSRdsON.docx
 

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Tel.: 77 44 82 165

Wersja XML