Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 24.01.2020 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; - Realizacja zadań na rzecz dożywiania na kwotę 1.500,00 zł. w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego dot. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin   i osób; - Realizacja zadań na rzecz dożywiania.

PDF2020-01-29_083154.pdf

                                                     

Burmistrz Dobrodzienia

dr Andrzej Jasiński

Wersja XML