Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa nowego Żłobka w Dobrodzieniu

Gmina Dobrodzień złożyła w dniu 08.11.2019 r. ofertę pn. „Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w odpowiedzi na ogłoszony konkurs „Maluch +” 2020,  i otrzymała dofinansowanie na budowę i wyposażenie nowego żłobka w Dobrodzieniu, w którym opieką zostanie objętych 40 dzieci (z możliwością rozszerzenia do 50 miejsc).

Nowo powstały budynek zlokalizowany będzie przy ul. Piastowskiej 17, przy Parku Miejskim. Wartość planowana inwestycji wynosi około 1 300 000,00 zł, z czego wnioskowana kwota dotacji to 1 000 000,00 zł. Budynek żłobka zostanie wybudowany i oddany do użytku do końca roku 2020.

 

[AWK]

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Autor projektu: mgr inż. Ramona Zygmunt-Olejnik 

Wersja XML