Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie- konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia

KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2020

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 05.02.2020 roku
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1.          

                           

 Załączniki:

1.Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

3. Wzór ofert

4. Wzór sprawozdania

 

DOCX3_oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1.docx
DOCX5_sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5.docx
PDF2020-01-15_150753.pdf
PDF2020-01-15_150835 Zarządzenie.pdf
PDF2020-01-15_150954 ogłoszenie.pdf
PDF2020-01-15_152557.pdf

PDF2020-01-29_131323 prot. z nab..pdf
PDF2020-01-29_132234 infor..pdf
 

PDFOgłoszenie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2020.pdf

Wersja XML