Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok

Informujemy, że zostały przygotowane harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy na rok 2020. Harmonogramy są również dostępne w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu pok. nr 1 oraz A – 101. Zachęcamy do korzystania z  aplikacji mobilnej „Gmina Dobrodzień” – zawierającej m.in. kalendarz wywozu odpadów. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących harmonogramów lub innych kwestii związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu pod nr tel. 34 3575100 w. 52 lub w. 25

Obowiązujące stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobrodzień zgodnie z Uchwałą nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 r:

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.),  system gospodarowania odpadami powinien być zbilansowany i w całości finansowany z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Stawka, jaka została uchwalona została określona w oparciu o rzeczywiste ilości odpadów, jakie zostały wytworzone na terenie naszej gminy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wersja XML