Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego prace realizowane są przez: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów na podstawie umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 19.09.2019 r.

W  ul. Chłopskiej zrealizowane zostaną prace związane z robotami drogowymi (roboty pomiarowe, wycinka krzewów, roboty ziemne – wykopy, prace rozbiórkowe, krawężniki i obrzeża, konstrukcja nawierzchni jezdni, chodniki, chodnik w ciągu DW901, zjazdy, prace towarzyszące, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe), kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i oświetlenie drogowe.

W  ul. Moniuszki zrealizowane zostaną prace związane z robotami drogowymi (roboty pomiarowe, roboty ziemne – wykopy, nasypy, prace rozbiórkowe, krawężniki i obrzeża, konstrukcja nawierzchni jezdni, chodniki, zjazdy, prace towarzyszące, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe), sieć wodociągowa i oświetlenie drogowe.Gmina Dobrodzień na tą inwestycję uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zawartej umowy Nr FDS/G/67/2019/U/2/2019 z dnia 27 września 2019 r. na kwotę 1 145 111,29 zł.Dofinansowanie obejmuje wykonanie robót drogowych (roboty pomiarowe, wycinkę krzewów, roboty ziemne – wykopy, prace rozbiórkowe, nasypy, krawężniki i obrzeża, konstrukcję nawierzchni jezdni, chodniki, chodnik w ciągu DW901, zjazdy, prace towarzyszące, kanalizację deszczową, oznakowanie poziome i pionowe) oraz  oświetlenie drogowe.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji inwestycji.

 

 

 

 

Wersja XML