Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Dobrodzieńskie Forum Gospodarcze

 

11.12.2019 r. w Dobrodzieniu odbyło się I Dobrodzieńskie Forum Gospodarcze, ciesząc się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców.

Uroczystego otwarcia I Dobrodzieńskiego Forum Gospodarczego dokonał  Burmistrz Dobrodzienia dr Andrzej Jasiński, następnie  ofertę inwestycyjną gminy przedstawił Zastępca Burmistrza Michał Tul.

W spotkaniu udział wzięli także Przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, prezentując zagadnienia z zakresu wsparcia OCRG  dla przedsiębiorców.  Kolejnym tematem, poruszanym podczas forum była możliwość wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, swoją ofertę  prezentował Bank Gospodarstwa Krajowego.

W forum udział wzięli także  Przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Prezesem KSSE dr Januszem Michałek na czele, prezentując wykład pn. „Polska Strefa inwestycji katalizatorem przedsiębiorczości w regionie – zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców”.  Zwieńczeniem spotkania było podpisanie umowy o przystąpieniu gminy Dobrodzień do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

IMG_2865.jpeg

 

 

Foto: UM Dobrodzień, Dobroteka

Plakat.jpeg

[AWK]

Wersja XML