Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dożynki 2011

W dniach 27-28 sierpnia obchodzono w naszej gminie Święto Plonów. Organizacją  Dożynek zajęli się Rada Sołecka oraz mieszkańcy sołectw: Myślina, Turza, Makowczyce. Zaszczytną funkcję Starostów Dożynkowych pełnili państwo Grażyna i Henryk Chwalczyk z Myśliny.

Uroczystości związane z świętowaniem tegorocznych zbiorów rozpoczęły się w sobotę. W tym dniu, w namiocie festynowym od godziny 19.00 do zabawy zachęcał DJ Maciek. Niedzielna Gala dożynkowa rozpoczęła się uroczystą mszą świętą jako dziękczynienie za plony ziemi, w intencji rolników i wszystkich ludzi związanych z rolnictwem. Po tych uroczystościach wielobarwny korowód dożynkowy udał się na boisko szkolne gdzie zaplanowano część artystyczną Tradycyjnie, gminne sołectwa przygotowały kolorowe, przepięknie przyozdobione wozy, które wzięły udział w korowodzie dożynkowym. Pojazdy  zostały poddane ocenie komisji, której zadaniem było wybrać te najciekawsze. W skład komisji weszli: Marek Witek – Zastępca Burmistrza, Stanisław Górski – Dyrektor DOKiS, Rozalia Gaś oraz Paweł Czapla - przedstawiciele Rady Miejskiej, Liliana Adamska – inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu. Tytuł Najpiękniejszego Pojazdu Korowodu Dożynkowego otrzymał wóz z sołectwa Ligota Dobrodzieńska. Drugie miejsce zajęło sołectwo Makowczyce a trzecie – Główczyce-Zwóz. Wyróżnienia przyznano sołectwom: Rzędowice oraz Kocury-Malichów. Ocenie komisji podlegały także będące zwieńczeniem pracy rolników korony dożynkowe. Najpiękniejszą okazała się korona sołectwa Myślina-Turza. Drugie miejsce przyznano exequo sołectwom Makowczyce oraz Kolejka. Wyróżnienia otrzymały sołectwa: Główczyce-Zwóz; Kocury-Malichów; Pludry. Tradycją dożynkową w naszej gminie stało się zabawne przystrajanie posesji. Komisja, mająca wybrać najzabawniej przystrojoną posesję postanowiła nagrodzić następujące posesje: pierwsze miejsce posesja Państwa Agnieszki i Waldemara Kontny, drugie miejsce: posesja Państwa Elżbiety i Józefa Tarara, trzecie miejsce posesja Państwa Gizeli i Henryka Szymański; wyróżnienie otrzymali: Państwo Aniela i Ewald Respondek oraz Państwo Gabriela i Norbert Kiwic.

Po oficjalnych uroczystościach dożynkowych przyszedł czas na poczęstunek oraz zabawę. Na początek wystąpiła Bernadeta Kowalska z zespołem, następnie na scenie wystąpiły dzieci z klubu „Jaskinia” w Myślinie, kolejno wysłuchać można było zespołu MOKATO oraz drugiej części koncertu Bernadety Kowalskiej. Zabawa  dożynkowa, którą poprowadziły zespoły „FENIKS” oraz „MOKATO” trwała  do późnych godzin wieczornych.

 

 

[LA]

Wersja XML