Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II edycja konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa” - etap wojewódzki

 

W dniu 7 listopada 2019 r. w Dworze Biskupim w Nysie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, krzewienie dobrych praktyk i prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Miło nam poinformować, że Sołectwo Kolejka w konkursie zajęło II miejsce za projekt pn. „Budowa altany – miejsca spotkań” w kategorii „Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego”, otrzymując dyplom z rąk radnego województwa Antoniego Konopki.

Gratulacje i podziękowania dla sołtysów (p. Stefanii Jańta i p. Bogdana Pruskiego) oraz wszystkich osób zaangażowanych z Kolejki za realizację projektu.

[HK]

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML