Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z mieszkańcami Dobrodzienia

Burmistrz Dobrodzienia zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Dobrodzienia, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 1700 w sali kameralnej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (I piętro), podczas którego przedstawiona zostanie informacja o stanie gminy, plany inwestycyjne. Mieszkańcy zapoznani zostaną ze studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu”. Burmistrz udzieli odpowiedzi na zadawane pytania.

W spotkaniu weźmie udział dzielnicowy, który omówi stan bezpieczeństwa w gminie Dobrodzień.

Wersja XML