Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Dobrodzień wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani sprawą na terenie Gminy Dobrodzień winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu lub do pobrania w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu pok. A-101.

Sposób składania informacji: Urząd Miejski w Dobrodzieniu ul. Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (sekretariat) osobiście lub pocztą do dnia 22.11.2019 r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!!!

Burmistrz Dobrodzienia

Andrzej Jasiński

DOCdeklaracja-odpady-rolnicze.doc (22,00KB)
PDFdeklaracja-odpady-rolnicze.pdf (291,62KB)

Wersja XML