Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel o pomoc - skutki zimy

Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy okres dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie są narażone na bezpośrednie zagrożenie życia. W związku z powyższym zwracamy się o informowanie o osobach potrzebujących pomocy a przede wszystkim o osobach samotnych, starszych i schorowanych, nie posiadających rodziny. Pracownicy socjalni MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu monitorują środowiska, w których mieszkańcy mogą być narażeni na negatywne skutki zimy. Pomoc w ujawnieniu nowych przypadków trudnej sytuacji niektórych mieszkańców gminy pomoże nam odpowiednio wcześnie zareagować i udzielić niezbędnej pomocy np. w formie usług opiekuńczych.

Uprzejmie prosimy o kontakt:

- telefoniczy: 34-351-62-61 lub 34-351-62-64

- bądź osobisty w MGOPS - Dział Pomocy Społecznej: pokój nr 9 lub nr 13 w budynku Urzędu Miejskiego

 

                                                                                                                               K.T.

Wersja XML