Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie - wymiana źródeł ciepła

Jako Gmina Dobrodzień planujemy przystąpienie do programu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego dotyczącego WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

Program będzie realizowany w latach 2020-2022. W jego ramach osoby, które się zgłoszą otrzymają dofinansowanie na wymianę kotłów w swoim gospodarstwie domowym.

Planowany limit kosztów kwalifikowanych to 20 tys. zł. Z tej kwoty dofinansowanie w wysokości 34% zostanie przyznane ze środków RPO (czyli do 6800 zł). Ponadto Gmina Dobrodzień również udzieli wsparcia, które będzie proporcjonalnie podzielone na zgłoszone osoby z dostępnej puli (ok. 1-2 tys. zł).

Osoby, które są zainteresowane wymianą kotłów w tych latach i pozyskaniem dofinansowania prosimy o WYPEŁNIENIE ANKIETY do 25.10.2019. Ankieta będzie stanowiła zgłoszenie do programu.

Na podstawie wypełnionych ankiet gmina dokona zgłoszenia. Wszelkie koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie są po stronie gminy.

Wypełnione zgłoszenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji, a stanowi jedynie podstawę do zgłoszenia. Jeśli zgłoszeń będzie zbyt mało zrezygnujemy z udziału w naborze. Udzielenie dofinansowania jest również zależne od decyzji organu prowadzącego nabór.

Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 21 października o godz. 16.30 w Urzędzie.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego. W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z p. Pawłem Gasiem.

PDFdeklaracja budynki i lokale indywidualne.pdf
PDFankieta i deklaracja budynki i lokale indywidualne-1 - TABELA.pdf
 

Wersja XML