Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Dobrodzienia

Informacja Burmistrza Dobrodzienia

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796),  wprowadził  na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).

Obowiązujący: od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59 (podstawa  zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 197 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP).


Uwaga: 
Drugi stopnień alarmowy BRAVO-CRP (zagrożenia wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej).

 

PDFINFORMACJA BURMISTRZA.pdf (414,35KB)

Wersja XML