Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Informuje się, że w dniu 15 października 2019 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.


Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

    • Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
    • Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
    • Ustalenie stawek czynszowych oraz zasad stosowania obniżek czynszu w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego. 
    • Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej i przy ul. Solnej.
    • Zaopiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży budynku w Dobrodzieniu przy Placu Wolności  oraz lokalu mieszkalnego w Pludrach przy ulicy Osiedle Robotnicze.
    • Zaopiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży działki numer 356/124 położonej w Błachowie oraz  działki nr 61/3 położonej w Turzy.
    • Określenie ceny do sprzedaży działki nr 360/163 o pow. 0,0115 ha położonej w Rzędowicach.
    • Określenie wysokości czynszu dzierżawnego działki nr 880/8 o powierzchni 0,0197 ha położonej w Dobrodzieniu.
    • Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży działki nr 371/56 o powierzchni 0,0554 ha położonej w Makowczycach.
    • Określenie cen wywoławczych do przetargu nieograniczonego na dzierżawy działek z zasobu Gminy Dobrodzień.
    • Omówienie zakupu działek nr 123/6 i nr 123/5 w Gosławicach.
    • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Wersja XML