Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 
DROGA WIEJSKA.jpeg
 
GIMNAZJUM.jpeg
 
PŁYWALNIA.jpeg
 
Pompownia Klekotna.jpeg
 
Pompownia Kocury.jpeg
 
Sala D-n.jpeg
 
SZEMROWICE LEŚNA.jpeg
  • Inwestycje w latach 2000 - 2006

2000 r.
- kontynuowano budowę krytej pływalni,
- dokończono budowę wodociągu w Rzędowicach,

2001r. - 2002 r.
- odbudowano most w Turzy przy ul. Leśnej zniszczony podczas powodzi w 1997r,
- wykonano nawierzchnię bitumiczną na podbudowie tłuczniowej ul. Topolowej
  w Dobrodzieniu,
- wykonano nawierzchnię bitumiczną na podbudowie tłuczniowej ul. Na Kuźnię w Ligocie
  Dobrodzieńskiej,
- wykonano nawierzchnię bitumiczną na podbudowie tłuczniowej ul. Wystrzyckiej
  w Główczycach,
- oddano do użytku wybudowaną krytą pływalnię w Dobrodzieniu (rok 2001),
- w 2002r. rozpoczęto budowę obwodnicy (była to inwestycja finansowana ze środków
  budżetu centralnego, ale przy udziale budżetu gminy),
- utwardzono nawierzchnię ul. Przejazdowej w Myślinie w technologii „recyklingu”
  z powierzchniowym ułożeniem bitumicznego dywanika,
- wybudowano sieć wodociągową w Bąkach,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Krótkiej w Szemrowicach i ul. Krótkiej
  w Ligocie Dobrodzieńskiej,
- wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Robotniczej w Pludrach,
- wykonano modernizację ujęcia wodociągowego Hadasikach,
- wybudowano sieć wodociągową w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej,
- wykonano kapitalny remont dachu budynku urzędu miasta i gminy poprzez
  położenie nowej dachówki,
- wykonano remont Domu Spotkań w Dobrodzieniu,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Szemrowickiej w Kocurach,
- wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Chłopskiej w Malichowie,
- utwardzono kostką brukową plac przy ul. Solnej w Dobrodzieniu,

2003 r.
- wykonano nawierzchnię asfaltową ul. Leśnej w Turzy,
- wykonano kapitalny remont elewacji Ratusza w Dobrodzieniu, fotografie --> 2003 - Elewacja Ratusza
- wykonano rewaloryzację zabytkowego parku miejskiego w Dobrodzieniu,
   fotografie --> 2003 - Park Miejski
- wykonano nową sieć elektryczną i teleinformatyczną w budynku Urzędu miasta
  i gminy,
- rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
  w Dobrodzieniu.
 
2004 r.
- wykonano sieć wodociągową w miejscowościach Kocury i Malichów wraz z pompownią i zbiornikiem
  wody,
- wykonano sieć wodociągową w miejscowości Klekotna wraz z pompownia wody w Rzędowicach,
- kontynuacja budowy Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu,
 - wykonano nawierzchnię asfaltową  ul. Leśnej  w Szemrowicach,
- wykonano kanalizację deszczową  na Osiedlu Robotniczym w Pludrach,
- odnowienie pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy,
 - dobudowa sanitariatów do sali spotkań przy budynku OSP w Szemrowicach,
- wykonano remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach (wymiana okien, drzwi, podłóg)
- wykonano remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach (wymiana okien).
 
2005 r.
- zakończono budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu, fotografie --> 2005 - Sala Gimnastyczna
 
2006 r.
- Zakończono budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Makowczycach, ul. Wiejska na odcinku 0,895 km, przy dofinansowaniu przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego. Koszt budowy wraz z ułożeniem dywanika asfaltowego wyniósł 196.253,95 zł. Budowę rozpoczęto 21. marca 2006, a zakończono 18. maja 2006.
- w czasie przerwy technologicznej w miesiącach od kwietnia do lipca 2006 roku dokonano remontu krytej pływalni w Dobrodzieniu obejmującego wentylację, oświetlenie, wystrój hali basenowej szatni i pomieszczeń prysznicowych.
- w czasie wakacji Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień dokonał termomodernizacji Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu.
Termomodernizacja objęła docieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania  i kotłów grzewczych na ekologiczne oraz instalacji elektrycznej. W trakcie remontu pomalowano również korytarze i hole.
- w październiku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na terenie byłego POM-u w Dobrodzieniu w wyniku czego 10 firm i 2 wielorodzinne budynki komunalne zyskały możliwość odprowadzania ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu.
 

 

Wersja XML