Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BEZROBOCIE W GMINIE DOBRODZIEŃ

Z informacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie o sygnalnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim wynika, iż gmina Dobrodzień na dzień 31.08.2019r. posiada wskaźnik bezrobocia 1,78%. Stopa bezrobocia na dzień 31.07.2019: w powiecie oleskim wynosi 3,9%., województwie opolskim wynosi 5,6%., w kraju wynosi 5,2 %

Wersja XML