Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie terenu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

W dniu 27.09.2019 r. została podpisana umowa na zagospodarowanie terenu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, w tym przebudowa podziemnej infrastruktury technicznej, wymiana nawierzchni utwardzonych, zieleni oraz małej architektury, na kwotę brutto: 1 259 315,04 z Firmą Arkadiusz Sykoś, Radawie ul. Opolska 85, 46-048 Zębowice.

Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji zadania pn.: Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”.

Zawarta umowa dotyczy części nr 2 zamówienia, będącego przedmiotem w/w przetargu.

Zgodnie z umową prace rozpoczną się na początku przyszłego roku i potrwają do końca sierpnia 2020 r.

Przedmiotem zamówienia w ramach zawartej umowy jest modernizacja infrastruktury technicznej budynku użyteczności publicznej, tj. siedziby Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (DOKiS), w tym przebudowa i rozbudowa wewnętrznej sieci instalacji elektrycznej oraz zmiany instalacji oświetlenia terenu wokoło DOKiS w Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 24, przebudowa i rozbudowa wewnętrznej sieci instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa nawierzchni i podbudowy ciągów pieszych, komunikacji samochodowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych z kostki granitowej i kostki kostki betonowej, przystosowania obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne, nowe nasadzenia (drzewa i krzewy), uzupełnienie terenu o elementy małej architektury, budowa drewnianej wiaty gospodarczej z miejscem na zasiek śmietnikowy oraz budowa murowanego ogrodzenia (zasieku) ułatwiającego przyjmowanie dostaw węgla do kotłowni. Przebudowa nawierzchni, krawężnika i podbudowy ciągów pieszych w obrębie Drogi Gminnej ul. Lubliniecka oraz w obrębie Drogi Wojewódzkiej 901 ul. Piastowskiej w miejscowości Dobrodzień.

 

[MK]

Wersja XML