Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu

W dniu 24 lutego 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały  umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Dobrodzień otrzymała  4.000.000,00 złotych dotacji na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu”.  W dniu 7.03.2012r. w wyniku przeprowadzonego przetargu spisano aneks zmniejszający kwotę dotacji do kwoty 3.384.328,00 zł.

W dniu 20.06.2011 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „INSBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, na łączną kwotę brutto: 5.484.192,60 zł. Przedsiębiorstwo to zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym, który odbył się 12 kwietnia 2011 r.

I etap prac został rozpoczęty w lipcu 2011 r., obejmuje następujący zakres:
- budowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków sanitarnych przydomowych dla części zabudowy wsi Warłów z przerzutem ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni w Dobrodzieniu,
- wykonanie zasilania elektroenergetycznego i pomiar energii elektrycznej oraz wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb przepompowni ścieków w miejscowości Warłów przy ul. Dobrodzieńskiej (dz. nr 13) w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warłów,
- odtworzenie nawierzchni drogowych.

Zakończenie I etapu inwestycji planowane jest do 31.10.2011 r., natomiast, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odtworzenie nawierzchni drogowych nastąpi wiosną roku przyszłego.

II etap prac zostanie rozpoczęty wiosną przyszłego roku i będzie obejmować następujący zakres:
- budowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków sanitarnych w części technologicznej i konstrukcyjnej dla części zabudowy wsi Szemrowice z przerzutem ścieków sanitarnych do zlewni pompowni,
- wykonanie zasilania elektroenergetycznego i pomiar energii elektrycznej oraz wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb przepompowni ścieków w Szemrowicach przy ul. Grzybowskiej,
- wykonanie zasilania elektroenergetycznego i pomiar energii elektrycznej oraz wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb przepompowni ścieków w Szemrowicach przy ul. Krętej,
- wykonanie zasilania elektroenergetycznego i pomiar energii elektrycznej oraz wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb przepompowni ścieków w miejscowości Szemrowice przy ul. Wiejskiej (dz. nr 1076/68) w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemrowice,
- odtworzenie nawierzchni drogowych.

Zakończenie II etapu inwestycji planowane jest do 31.10.2012 r.

Ponadto w ramach tzw. zamówień uzupełniających, przewidywany jest dodatkowo następujący zakres robót:
-  przyłącza do budynków w Szemrowicach,
-  przyłącza do budynków w Warłowie,
-  odbudowa nawierzchni drogowej w Warłowie (po robotach kanalizacyjnych),
-  odbudowa nawierzchni drogowej w Szemrowicach na ul. Grzybowskiej i ul. Szkolnej (po robotach kanalizacyjnych),
-  kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Dobrodzieńskiej w Warłowie,
-  ciągi pieszo rowerowe przy ul. Dobrodzieńskiej w Warłowie,
-  kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Wiejskiej w Szemrowicach,
-  ciągi pieszo rowerowe przy ul. Wiejskiej w Szemrowicach,
-  ciągi pieszo rowerowe na odcinku pomiędzy Warłowem a Szemrowicami.

 

 

 

 

Wersja XML