Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja Parku Jordanowskiego

Miło nam poinformować, że w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”, rozpoczęły się prace budowlane w Parku Jordanowskim wynika z część nr 3 zamówienia: „Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego wraz z placem zabaw, wymiana nawierzchni parkowej alei, wymianaၐ oraz wzniesienie nowego ogrodzenia, wykonanie monitoringu terenu i oświetlenia terenu w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej” w ramach umowy zawartej  w dniu 25.06.2019 r. z Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., Al. Młodych 40, 55-230 Jelcz-Laskowice na kwotę brutto: 578 006,54 zł.

Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 3 zamówienia jest zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w miejscowości Dobrodzień przy ul. Piastowskiej, poprzez utworzenie nowego przyjaznego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w każdym wieku, młodzieży oraz ludzi starszych, utwardzenie chodnika (alei parkowej) kostką betonową, wymianę i wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia terenu w technologii LED, wykonanie sytemu monitoringu (instalacji telewizji dozorowej TVU), wyremontowanie oraz wymianę istniejącego zniszczonego, oraz niepełnego ogrodzenia na nowe wraz z bramą wjazdową,i furtką, w obszarze parku.

 

Przedmiot tej części zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

a) wykonanie bezpiecznego podłoża żwirowego, w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych, tj. Zjazdu linowego (1 szt.), Huśtawki łańcuchowej Bocianie gniazdo (2 szt.), Huśtawki typu ważka (2 szt.), Huśtawki łańcuchowej podwójnej z 2 siedziskami gumowymi zwykłymi (1 szt.), Piramidy kulowej (1 szt.) oraz Zestawu zabawowego Dużego, zgodnie z WSU każdego w/w urządzenia (Wysokością Swobodnego Upadku 1,43 m, 1,25 m, 1,12 m, 1,20 m 1,80 m i 1,90 m). Całkowita powierzchnia podłoża 299,70 mkw. o gr. warstwy min. 30 cm żwiru płukanego frakcji 2-8 mm oraz betonowe obrzeża ogrodowe 8 x 30 x 100 cm o całkowitej dł. 143,60 mb. stanowiące oddzielenie nawierzchni żwirowej od nawierzchni ziemnej;

b) montaż wyposażenia placu zabaw:

- Piramida linowa Duża (1 szt.);

- Zestaw zabawowy Duży (1 szt.);

- Zestaw zabawowy Mały (1 szt.);

- Piramida kulowa (1 szt.);

- Karuzela słupowa 3 osobowa z mechanizmem nakręcającym się (1 szt.);

- Zjazd linowy (1 szt.);

- Lokomotywa Duża z dwoma wagonami (1 komplet);

- Huśtawka łańcuchowa Bocianie gniazdo (2 szt.);

- Karuzela z kierownicą i siedziskami (1 szt.);

- Huśtawka podwójna łańcuchowa z 2 siedziskami gumowymi zwykłymi (1 szt.);

- Karuzela bieżniowa na rurze z napędem pedałowym (1 szt.);

- Karuzela na trzech sprężynach (1 szt.);

- Huśtawka typu ważka (2 szt.);

- Huśtawka pojedyncza łańcuchowa Mała z siedziskiem koszykowym (2 szt.);

- Bujak na sprężynie DELFIN (1 szt.);

- Bujak na sprężynie KONIK (1 szt.);

- Bujak na sprężynie SKUTER (1 szt.);

- Gra KÓŁKO KRZYŻYK (1 szt.);

c) montaż wyposażenia uzupełniającego (Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka z ławkami z oparciem (3 szt.), Regulamin placu zabaw (1 szt.), Betonowa ławka z oparciem (13 szt.), Metalowy kosz na śmieci z daszkiem (9 szt.);

d) demontaż istniejącego oświetlenia,

e) montaż szafki rozdzielczej oświetlenia ZR-O,

f) wykonanie nowego systemu oświetlenia opartego na systemie 10 opraw wykonanych w technologii LED, zamontowanych na stalowych słupach parkowych wysokości 5m oraz sieci zasilania podziemnej za pomockabla YKXS 4x6, sterowanego poprzez programator cyfrowy astronomiczny lub ręcznie poprzez przełącznik umieszczony wewnątrz szafki,

g) ochrona przeciwporażeniowa,

h) montaż 3 kamer stacjonarnych na słupach oświetleniowych,

i) montaż wiszącej obudowy RACK wraz z instalacją rejestratora video w serwerowni budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu,

j) montaż odbiornika radiowego na wierzy budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w polu widzenia nadajnika,

k) podłączenie systemu monitoringu do lokalnej sieci LAN po uzgodnieniu z informatykiem Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu,

l) sprawdzenie i pomiar instalacji,

m) uruchomienie systemu telewizji dozorowej TVU,

n) wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu telewizji dozorowej TVU,

o) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie systemu telewizji dozorowej TVU,

p) obsianie pięciogatunkową mieszanką trawy terenu po przeprowadzeniu prac ziemnych w pobliżu ich prowadzenia.

 

Wykonawca realizuje roboty objęte zamówieniem w terminie: do dnia 30.11.2019 r.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML