Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Dobrodzienia

Informacja Burmistrza Dobrodzienia

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796),  podpisał zarządzenie nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59. 

Uwaga:
Pierwszy stopnień alarmowy ALFA (zagrożenia wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym).
Pierwszy stopnień alarmowy ALFA-CRP (zagrożenia wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne organów administracji publicznej).

 

PDFInformacja.pdf (443,93KB)

Wersja XML