Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
herb czortkow.png
lupka2.jpeg
  • Czortków - Ukraina

Czortków (ukr. Чортків) to zabytkowe miasto założone przez Jerzego Czortkowskiego, położone przy brzegach rzeki Seret, która jest dopływem Dniestru, tonące w zieleni sadów  i kasztanów, z lotu ptaka przypominające kwiat lotosu z otwartymi ku słońcu płatkami. Czortków  to dawne polskie miasto powiatowe. Liczba mieszkańców Czortkowa wynosi 30 tysięcy. W przeszłości miasto było głównie zamieszkane przez Polaków, Ukrainców (Rusinów) oraz Żydów. Obecnie miasto zamieszkują głównie Ukraińcy oraz znaczna mniejszość rosyjska, nasłana w czasach radzieckich. Najcenniejsze zabytki Czortkowa to muzeum, drewniane cerkwie i zamek z XVI w. W mieście tym zachował się stary polski cmentarz z licznymi nagrobkami (obiekt jest w znacznym stopniu zdewastowany) oraz mauzoleum i katakumby ofiar ukraińskich egzekucji z lat 1918-1919. Spoczywają tam prochy obrońców Czortkowa z okresu walk polsko-ukraińskich.   

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy miastem Czortków a miastem Dobrodzień odbyło się w dniu 26 czerwca 2004 r., podczas odbywającego się Przeglądu Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Źródło". W dniach 25-28 czerwca 2004 r. gościła w Dobrodzieniu delegacja z miasta Czortkowa. Głównym celem wizyty była Uroczystość podpisania umowy, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu w obecności  radnych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, radnych Rady Powiatu w Oleśnie, radnych Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego Ryszarda Gala. Umowę partnerską podpisali Burmistrz (Mer) Czortkowa Michał Wiercicki, Burmistrz Dobrodzienia Lidia Kontny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Joachim Kiwic, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Ryszard Gala i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bernard Gaida. Treścią umowy partnerskiej jest wymiana doświadczeń oraz współpraca gospodarcza, kulturalna oraz robocze kontakty pracowników samorządowych w gminach. Umowa ma służyć utrzymaniu pokoju, pogłębianiu dobrych przyjacielskich kontaktów i lepszemu zrozumieniu między narodami polskim i ukraińskim. Kontakty Dobrodzienia z Czortkowem sięgają marca 2004r., kiedy to władze miasta Dobrodzień zostały zaproszone do Czortkowa. Podczas tej wizyty prowadzono wstępne rozmowy w sprawie nawiązania współpracy i podpisania umowy partnerskiej.

www.chortkivmr.gov.ua

www.chortkiv.org.ua

 

 

 

 

 

Wersja XML